ทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล

  • บริษัท ไมตี้ อีเลคทริค (ไทยแลนด์) จำกัด ได้ขอมีส่วนร่วมในการทำความดี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
  • บริษัท ไมตี้ อีเลคทริค (ไทยแลนด์) จำกัด ได้ขอมีส่วนร่วมในการทำความดี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
  • บริษัท ไมตี้ อีเลคทริค (ไทยแลนด์) จำกัด ได้ขอมีส่วนร่วมในการทำความดี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
บริษัท ไมตี้ อีเลคทริค (ไทยแลนด์) จำกัด ได้ขอมีส่วนร่วมในการทำความดี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ โดยการมีส่วนร่วมในการบริจาคอาหารและน้ำดื่มให้แก่ประชาชนที่ไปร่วมเคารพพระบรมศพ และเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช