Welcome to Mighty Electric


บริษัท ไมตี้ อีเลคทริค (ไทยแลนด์) จำกัด

ประกอบธุรกิจด้านผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแสงสว่าง ในด้านการเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์ชนิดต่างๆ โดยยึดมั่นนโยบายคุณภาพของบริษัทเป็นสำคัญเสมอมา

"มุ่งมั่นผลิตสินค้าอย่างมีคุณภาพ ส่งมอบตรงเวลา พัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า "

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการดำเนินการปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตตลอดมา มีการใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ มีการปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา จนได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ประเภทต่างๆ เช่น มอก.1955-2551, มอก.902เล่ม2(1)-2557, มอก.902เล่ม2(2)-2557, มอก.902เล่ม2(3)-2557, มอก.344-2549 และฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5

โดยในปี 2554 ที่ผ่านมาบริษัท ไมตี้ฯได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO 9001 : 2015 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกให้ความสำคัญ เพื่อความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพ และความมีประสิทธิภาพของการดำเนินงานภายในองค์กร ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เป็นระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐานสากล และในปี 2557 ทางบริษัท ไมตี้ฯ ยังได้รับการรับรองมาตรฐาน การบริหารงานสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 เพราะทางบริษัทมีความตระหนักถึงความรับผิดชอบในด้านสิ่งแวดล้อมที่มีต่อพนักงาน และ ต่อชุมชน จึงได้ดำเนินระบบบริหารและจัดการสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการดำเนินธุรกิจของบริษัทอีกด้วย

ซึ่งปัจจุบันทางบริษัทได้มีการผลิต และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงและมีความหลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้มากยิ่งขึ้น อาทิเช่น โคมไฟฟลูออเรสเซนต์แบบประหยัดพลังงาน โคมไฮเบย์ โคมฟลัดไลท์ โคมกันน้ำกันฝุ่น ดาวน์ไลท์ โคมไฟถนนและผลิตภัณฑ์ LED เป็นต้น และยังมีความยินดีที่จะให้คำปรึกษาด้านการออกแบบแสงสว่างสำหรับพื้นที่ต่างๆ โดยทีมงานที่เชี่ยวชาญและระบบซอฟต์แวร์ที่ทันสมัย

ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา เราคือหนึ่งในโรงงานผู้ผลิตโคมไฟฟ้าสำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ที่มีคุณภาพ และประหยัด พลังงานรายหนึ่ง การันตีได้จากการได้รับ มาตรฐาน อุตสาหกรรม (มอก.) ประเภทที่ 1 ภายใต้เครื่องหมายการค้า บริษัท ไมตี้ อีเลคทริค (ไทยแลนด์) จำกัด

ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ ไม่เคยหยุดนิ่งที่จะพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้สมกับความไว้วางใจของลูกค้าที่มีให้มาโดยตลอด และยังคงไว้ซึ่งราคาที่เหมาะสม และนอกจากการพัฒนาในด้านธุรกิจแล้ว บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการร่วมพัฒนาสังคม เพราะเชื่อว่าธุรกิจและสังคมจะต้องพัฒนาไปพร้อมกัน ให้สมกับวิสัยทัศน์ของเราที่มีว่า

"ไมตี้ จะเป็นผู้นำในการผลิตโคมไฟที่ให้ความสว่างและประหยัดพลังงาน โดยที่ยังมีความคงทนและปลอดภัย "

โดยทางบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราคงได้รับการสนับสนุนที่ดี และความไว้วางใจจากลูกค้าและทุกๆท่านในอนาคต.

2546 เริ่มด้วยทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท โดยการผู้ผลิตและจัดจำหน่ายโคมไฟฟลูออเรสเซนต์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
2548 ขยายธุรกิจด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแสงสว่างที่มีความหลากหลาย และเริ่มให้คำปรึกษาและให้บริการ ด้านการออกแบบแสงสว่าง รวมไปถึงการให้คำแนะนำในการใช้ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแสงสว่างต่างๆ เพื่อตอบสนอง ความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า
2553 ได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า บริษัท ไมตี้ อีเลคทริค (ไทยแลนด์) จำกัด สำหรับสินค้า โคมไฟฟ้า
2554 ได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า MIGHTY สำหรับสินค้า โคมไฟฟ้า และ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2008
2556 ได้เริ่มพัฒนาและนำเข้าผลิตภัณฑ์ LED จากต่างประเทศ เพื่อขยายตลาดและตอบสนองความต้องการของลูกค้า ที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น
2557 ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 : 2004 และเริ่มนำผลิตภัณฑ์ LED ที่ทางบริษัททดลองและพัฒนา รูปแบบผลิตภัณฑ์ออกจัดจำหน่าย
2559 ออกแบบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแสงสว่าง และ LED ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง และพร้อมขยายฐานลูกค้าให้ครอบคลุมทั่วประเทศ
มอก.1955-2551
มอก.344-2549
มอก.902-เล่ม-2-(1)-2557
มอก.902-เล่ม-2-(2)-2557
มอก.902-เล่ม-2-(3)-2557